Aptos là gì? Thông tin mới nhất về dự án Aptos (2022)

Aptos là một blockchain layer-1 giống như Ethereum và Solana. Nền tảng sử dụng ngôn ngữ lập trình Move, nhằm mục đích thu hút một số lượng lớn các nhà phát triển từ các mạng hiện có. Aptos xuất thân từ dự án Diem của Meta (trước đây là Facebook). Diem tuy đã bị huỷ […]